Helt underbar !!

1 år & 4 mån
Best In Show - Speed Cat 070715
9 mån

11v
10v
8v
7v
5v
4v
3v