För tidigare avkommor klicka på resp. år
 
2008 2007

2010


S*Amazing Dollz Kiss Me Sweet X CAN Darlinlildols Mason

S*Amazing Dollz Unique Ulixa
S*Amazing Dollz Unique Ultima
S*Amazing Dollz Unique Uma
S*Amazing Dollz Unique Uriana
S*Amazing Dollz Unique Usher
S*Amazing Dollz Golden Glance X CAN Darlinlildols Mason

S*Amazing Dollz Terrific Trixie
S*Amazing Dollz Terrific Tracy
S*Amazing Dollz Terrific Tiger
S*Amazing Dollz Terrific Tito
S*Amazing Dollz Terrific Totti
S*Amazing Dollz Terrific Tino
S*Amazing Dollz Mysterious Missy X CAN Darlinlildolls Mason
S*Amazing Dollz Special Sam
S*Amazing Dollz Special Sid
Amulet's Destiny of Amazing Dollz X CAN Darlinlildolls Mason
S*Amazing Dollz Royal Roxy
S*Amazing Dollz Royal Rusty
S*Amazing Dollz Royal River
S*Amazing Rag's Precious Glory X CAN Darlinlildolls Mason

S*Amazing Dollz Q-te Quattro
S*Amazing Dollz Q-te Quinto
S*Amazing Dollz Q-te Quinny
Amulet's Donnatella of Amazing Dollz X CAN Darlinlildolls Mason
S*Amazing Dollz Precious Peach
S*Amazing Dollz Precious Pearl